Nhân 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 – 9-2-2017):

Nếp gia phong và nguồn gốc thánh hiền tạo nên một nhân cách lớn?

17:50 08/02/2017

Trong cách nhìn của cá nhân tôi, có lẽ làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định) chính là chiếc nôi văn hóa êm ả nhưng sâu sắc để nuôi dưỡng nên một nhân cách lớn như cố Tổng Bí thư (TBT) Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sau này. Ông đã trở thành một học trò xuất sắc, người cộng sự gần gũi và trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chiều dài của cuộc cách mạng cứu nước và dựng nước...

Ý kiến bạn đọc