Ngón nghề của những đồ tể ở "Trại giam tù binh Phú Quốc"

02:55 28/05/2009

Đầu năm 1970, phái đoàn Hồng Thập Tự Quốc tế khi đến thị sát nhà tù Phú Quốc họ đã vô cùng phẫn nộ khi bắt gặp một chiếc roi cá đuối dính máu khô.

Ý kiến bạn đọc