Những câu chuyện “dựa vào dân” của Anh hùng tình báo – Liệt sĩ Đào Phúc Lộc

17:20 02/05/2018

Là thủ trưởng đầu tiên của cơ quan tình báo quân đội ta, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đào Phúc Lộc, đặc biệt trong thời gian trên 20 năm là người tổ chức, chỉ huy và hoạt động tình báo – quân báo, ông đã luôn quán triệt và thực hiện phương châm dựa vào dân.

Ý kiến bạn đọc