Khẩu súng và bản đồ thu giữ tại phòng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sáng ngày 30-4-1975:

Những giá trị lịch sử

18:30 09/06/2016

Trong số các hiện vật mà Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật của lực lượng CAND được hiến tặng trong 3 năm qua, có hai kỷ vật có giá trị lịch sử rất quan trọng...

Ý kiến bạn đọc