Những lớp học An ninh đặc biệt đầu tiên ở Miền Nam

08:36 28/11/2017

Ông là một trong những cán bộ công an đầu tiên đã sống và chiến đấu của huyện Liên Huyện, Ty Công an Chợ Lớn trong kháng chiến chống Pháp với nhiều nhiệm vụ đặc biệt được tổ chức giao.

Ý kiến bạn đọc