Những ngày cuối cùng của Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiệu Khiêm ở Sài Gòn

23:35 03/05/2010

35 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều hồ sơ, tài liệu thuộc loại tuyệt mật của chính quyền Sài Gòn đã được giải mã, giúp cho mọi người biết được những giờ phút cuối của một chế độ tay sai, bù nhìn.

Ý kiến bạn đọc