Những ngày cuối cùng của một sắc lính

23:10 05/05/2012

Trong tất cả những quân, binh chủng của quân đội Sài Gòn cũ, có một sắc lính được Nguyễn Văn Thiệu đặc biệt tin tưởng. Mặc dù quân số ít - chỉ khoảng 3.000 người nhưng nó được trang bị rất hùng hậu và thường được tung vào những chiến trường khốc liệt nhất. Đó là Liên đoàn 81 Biệt cách nhảy dù (gọi tắt là BCD).
Thế nhưng, những ngày cuối cùng của tháng 4/1975, Liên đoàn này không đánh mà tan…

Ý kiến bạn đọc