Những ngày cuối cùng của Trại Đa-vít

16:05 06/05/2015

Trại Đa-vít (Tân Sơn Nhất - Sài Gòn) chính thức là trụ sở của Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp quân sự 4 bên và 2 bên Trung ương từ ngày Hiệp định Paris có hiệu lực (28/1/1973).

Ý kiến bạn đọc