Những xạ thủ bắn tỉa lừng danh của Hồng quân Liên Xô

15:10 15/12/2014

Hầu hết những tay súng bắn tỉa trên thế giới đều trưởng thành trong "lò lửa" Thế chiến I - là môi trường lý tưởng để chứng minh tài thiện xạ của mình. Nhưng sau khi cuộc chiến kết thúc, họ lập tức buông súng và quẳng vào quá khứ cả quá trình được đào tạo của mình. Chỉ có Liên bang Xôviết vẫn tiếp tục công nhận tầm quan trọng của đội quân này, do đó, khi Thế chiến II nổ ra, có tới 60.000 lính bắn tỉa đã đào tạo trong biên chế của lực lượng Hồng quân - nhiều hơn số các tay súng bắn tỉa của các nước tham gia cuộc chiến cộng lại.

Ý kiến bạn đọc