Nigel Farage có phải là “người tạo ra những vị vua” mới trong lịch sử nước Anh?

20:38 11/06/2019

Làm thế nào mà một chuyên gia môi giới hàng hóa, một chính trị gia như Farage lại có thể đi vào lịch sử như vậy?

Ý kiến bạn đọc