Kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9:

Quá trình chuẩn bị gìn giữ thi hài Chủ Tịch Hồ Chí Minh 40 năm trước

09:10 08/09/2008

Cho đến nay, đã gần 4 thập niên trôi qua, nhưng việc chuẩn bị cho công tác gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra như thế nào và trong thời gian bao lâu vẫn không nhiều người được biết.

Ý kiến bạn đọc