Ra đi và để lại

17:10 24/06/2008

Trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Sự lãnh đạo của ông Võ Văn Kiệt đã cải thiện cuộc sống của hàng chục triệu người Việt Nam...”. Trong con mắt thế giới, tên tuổi Võ Văn Kiệt gắn liền với một giai đoạn lịch sử đáng ghi nhớ và sâu đậm của đất nước Việt Nam. Trong con mắt nhân dân, như người dân thường nói “thời ông Kiệt” gắn liền với những công trình lớn lao của đất nước.

Ý kiến bạn đọc