Sách với các nguyên thủ Quốc gia

09:05 10/11/2009

Có người đã từng ví von rằng, một cuốn sách muốn trở thành best-seller cần phải có những lời tán dương hay ngược lại là những nhận xét tiêu cực từ phía… nguyên thủ quốc gia. Rõ ràng không phải trường hợp nào cũng như vậy, nhưng chắc chắn ở một khía cạnh nào đó, chính trị sẽ giúp hình thành nhu cầu đối với văn học, và ngược lại văn học cũng có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của các chính trị gia.

Ý kiến bạn đọc