Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 - 1/1/2014):

“Sáng trong như ngọc một con người…”

19:55 02/01/2014

Tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng hiện vẫn còn bản tiểu sử của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ghi ngày soạn là 7/7/1967, trong đó có đánh giá: "Cuộc đời cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Thanh là một cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và liên tục. Ở đồng chí đã luôn luôn nổi bật ý chí đấu tranh kiên cường, tinh thần cách mạng tiến công; đồng chí là một cán bộ lãnh đạo nhiều tài năng và nghị lực, đã đóng góp xuất sắc vào việc vận dụng và quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng và đã đóng góp tích cực vào những chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta...".

Ý kiến bạn đọc