St. Petersburg – Leningrad: Thành phố anh hùng “đi trước về sau”

11:45 15/11/2014

Ngay sau đòn bất ngờ tấn công Liên bang Xôviết vào đầu tháng 6/1941, trùm phát xít Hitler cùng bộ sậu tham mưu lệnh ngay cho các cánh quân phía đông bắt đầu tiến hành kế hoạch Barbarossa với mục tiêu chiến lược là thành phố Leningrad. Nếu chiếm được nó, ngoài mưu đồ làm giảm sút đáng kể khả năng phòng thủ của Liên Xô, Đức Quốc xã sẽ ngạo nghễ cắm lá cờ chữ thập ngoặc trên chiếc nôi của cuộc Cách mạng Tháng Mười.

Ý kiến bạn đọc