Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947 – 10-2017)

Tầm nhìn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

10:47 01/11/2017

Cuối tháng 9-1947, từ 6h sáng đến 1-2h khuya, Chủ tịch Hồ Chí Minh miệt mài viết, sửa, lách cách đánh máy rồi gạch chân, đánh dấu vào một tập tài liệu trên chiếc bàn ghép bằng cây vầu đặt phía sau nhà. Người liên tục làm việc, tập trung tinh thần cao độ, nhiều khi quên cả bữa ăn, đó chính là thời gian Người gấp rút viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”...

Ý kiến bạn đọc