Theo dấu Mekong: Thượng nguồn hùng vĩ

10:33 20/12/2020

Như ý nghĩa tên gọi của nó "Sông Mẹ" trong tiếng Lào và tiếng Thái, Mekong là nguồn sống của hơn 65 triệu dân. Trong lưu vực sông Mekong, các quốc gia có nhiều điểm tương đồng về đặc điểm tự nhiên cũng như khí hậu nhiệt đới gió mùa và tập quán canh tác nông nghiệp. Văn hóa cũng ảnh hưởng lẫn nhau với sự đồng điệu trong kiến trúc đền chùa, trong văn hóa ẩm thực, các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian...

Ý kiến bạn đọc