Trần Cao Vân và cuộc binh biến cuối cùng ở kinh thành Huế

11:52 23/11/2018

Cách nay 102 năm, một cuộc khởi nghĩa dự tính diễn ra giữa kinh thành Huế do các nghĩa sĩ Trần Cao Vân, Thái Phiên lãnh đạo với sự tham gia của đương kim hoàng thượng Duy Tân.

Ý kiến bạn đọc