Từ Hội nghị Yalta đến cuộc khủng hoảng đầu tiên của Chiến tranh Lạnh:

“Vittles” – Chiến dịch cao bồi

13:45 06/09/2017

Như các bài trước đã đề cập, nội dung phần nghị sự quan trọng của hai hội nghị Yalta và Potsdam là quyết định số phận của những vùng lãnh thổ thuộc nước Đức bại trận. Theo đó, phe Đồng minh chia nước bại trận thành "4 vùng nằm dưới sự kiểm soát".

Ý kiến bạn đọc