Về Lam Sơn tìm hào khí Lũng Nhai: Địa danh hay mật danh?

09:42 20/09/2020

"Vùng núi đá thuộc xã Yên Lâm (huyện Yên Định, Thanh Hóa - NV) có Thung Mai mà có người đã đoán có lẽ là Lũng Nhai, nơi hội thề khởi nghĩa diễn ra năm Bính Thân chăng? Quả thực nơi đây cũng có núi Bàn Thề và truyền thuyết về 18 quận công, nhưng có thực là Lũng Nhai là đó? Xã Yên Lâm còn có Thung Voi cũng liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn…".

Ý kiến bạn đọc