Vị trí đặc biệt của danh tướng Mỹ trên đất nước Mặt trời mọc

14:56 06/10/2017

Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1952, Tư lệnh tối cao Tổng lực lượng Đồng minh tại Nhật Bản, Thống tướng Mỹ Douglas MacArthur đã giúp người Nhật giũ sạch quá khứ tội phạm chiến tranh, vươn mình đứng dậy…

Ý kiến bạn đọc