Yêu nước, thương dân là gốc rễ đạo đức Hồ Chí Minh

10:00 22/05/2008

Giáo sư Vũ Khiêu là một nhà khoa học lớn, ông đã từng có nhiều công trình nghiên cứu và tác phẩm viết về văn hóa, đạo đức; ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Chúng tôi đã may mắn có cuộc gặp gỡ và phỏng vấn Giáo sư về đạo đức Hồ Chí Minh - một vấn đề hệ trọng mà Đảng ta đang triển khai thành cuộc vận động lớn: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc