Dũng tướng Nguyễn Hữu Vị

18:40 09/01/2015

Dũng tướng Nguyễn Hữu Vị chưa qua trường lớp võ bị nhưng vẫn tài tình chỉ huy đơn vị chủ lực cấp trung đoàn, sư đoàn. Sự điều binh tài tình của ông đã bẻ gãy hàng loạt chiến thuật, chiến lược của quân Mỹ trên chiến trường Trung Nam Bộ. Nhờ có nhãn quan quân sự thiên phú, nhiều lần ông đã "phù phép" trận địa, dụ dẫn địch động binh vào nơi tử lộ.

Ý kiến bạn đọc