Chiếc đồng hồ tái khởi động sau 1 thế kỷ

15:12 14/11/2017

Đó là chiếc đồng hồ để bàn ở phòng ăn nhỏ thuộc Gian Khổng tước trong Cung điện Mùa đông, trụ sở của chính phủ tư sản lâm thời cũng là địa điểm chính diễn ra cuộc Cách mạng tháng 10.

Ý kiến bạn đọc