Italy: Khởi xướng phong trào "Nói không với thuốc diệt cỏ!",

15:36 09/07/2019

Các thị trưởng của 70 thành phố đông dân nhất Italy đã lần lượt chấp bút ký, đồng thuận tham gia phong trào mang tiêu đề "Nói không với thuốc diệt cỏ!", nhằm giảm thiểu việc sử dụng các chế phẩm hóa học gây hại cho con người và động vật, được phát động trên cả nước từ trung tuần tháng 6 vừa qua.

Ý kiến bạn đọc