Người dân Liên Xô cũ tiếc nuối thời Xôviết

16:10 23/08/2016

Nhân dịp đánh dấu 25 năm xảy ra chính biến dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xôviết, Hãng tin Sputnik của Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc khảo sát xã hội học sâu rộng, cho thấy đa phần dân chúng từng trải qua thời Liên Xô trước đây luôn đánh giá rằng cuộc sống dưới thể chế Xôviết vẫn tốt đẹp hơn hẳn so với hiện nay.

Ý kiến bạn đọc