Sách kỷ lục Guiness tròn 65 tuổi

06:42 05/09/2020

Ngày 27/8/2020 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày ra mắt ấn bản đầu tiên của Sách Kỷ lục Guinness. Tên chính thức của cuốn sách được sử dụng từ năm 2000 là "Guinness World Records" (Kỷ lục Guinness Thế giới).

Ý kiến bạn đọc