Tóc giả cho... thú cưng

15:54 05/01/2018

Đội tóc giả cho vật nuôi tại gia lúc đi dạo ngoài đường đang là "cơn sốt" mới tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Ý kiến bạn đọc