Arập Xêút: Cuộc bầu cử lịch sử

17:35 16/12/2015

Lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia Hồi giáo Arập Xêút, phụ nữ được phép bầu cử và ứng cử. Và trong cuộc bầu cử lịch sử hôm 5-12, hàng trăm ngàn phụ nữ đã đi bỏ phiếu, và đặc biệt hơn, 20 nữ ứng cử viên đầu tiên đã trúng cử hội đồng tỉnh.

Ý kiến bạn đọc