#trung tâm não bộ

Nguy cơ virus HIV xâm nhập trung tâm não bộ
12:45 08/04/2015
Một nghiên cứu công bố ngày 26/3 vừa qua trên tạp chí trực tuyến PLOS Pathogens tiết lộ virus HIV “hành động âm thầm” hơn trước đây. Nhóm các nhà nghiên cứu Trường Y, Đại học Yale và Đại học Bắc Carolina (UNC) phát hiện HIV có thể xâm lấm đến não bộ sau khi chủ thể bị nhiễm virus chỉ mới 4 tháng.