Gần 70 nước đánh IS không thắng vì mải toan tính lợi ích riêng

11:15 12/01/2016

"Thay vì làm suy yếu và đánh bại IS, các đồng minh và đối thủ của Mỹ có những mục đích phức tạp. Đối với họ, cuộc chiến hiện nay thực sự là một cuộc chơi nhằm định hướng cho hoạt động mang tính chất quyết định sẽ diễn ra ngay khi IS bị đánh bại", ông Knights nhận định.

Ý kiến bạn đọc