Sự thật về cái gọi là "Ủy ban cứu người vượt biển"

Lợi dụng danh nghĩa để hoạt động chống phá chính quyền nhân dân

10:43 04/10/2020

Nhiều năm hoạt động dưới danh nghĩa “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) và “Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á - CAMSA"... Nguyễn Ðình Thắng đã phơi bày bộ mặt của một kẻ bất lương, lấy "đầu cơ chính trị" làm nghề kiếm sống. Hành vi của Nguyễn Ðình Thắng không chỉ bị những người Mỹ gốc Việt vạch trần mà ngay cả những người là thành viên của BPSOS cũng lên án hành động của anh ta.

Ý kiến bạn đọc