Vụ trộm cổ vật Trung Quốc ở Bảo tàng Anh

10:23 14/05/2020

Ngày 2/11/2004, các phương tiện truyền thông Anh liên tiếp đưa tin về một vụ trộm văn vật Trung Quốc ở Bảo tàng Anh.

Ý kiến bạn đọc