Bác sĩ ảo trên smartphone sẽ thay thế bác sĩ ngoài đời thực?

15:37 27/07/2017

Các ứng dụng y tế của smartphone và chatbot đang dần thay thế cho bác sĩ truyền thống của chúng ta? Joy nói: "Hãy cùng trò chuyện về tình trạng sức khỏe của bạn trong 30 ngày qua. Nhờ đó mà tôi có thể nắm rõ được tình trạng của bạn".

Ý kiến bạn đọc