Giới hạn của con người khi bay vào vũ trụ

20:20 30/08/2019

Cơ thể con người đã tiến hóa hàng trăm nghìn năm qua để phát triển trên bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, cơ thể hoàn hảo ở trên Trái Đất lại không thể phù hợp khi con người bước vào thế giới không trọng lượng trên vũ trụ.

Ý kiến bạn đọc