Lần đầu tiên dùng robot để lấy thận ghép

17:54 02/07/2018

Lần đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á, quả thận của người cho còn sống được lấy ra bằng kỹ thuật phẫu thuật robot để ghép cho người bị suy thận nhiều năm.

Ý kiến bạn đọc