Phân tích hơi thở chẩn đoán bệnh

11:19 28/03/2019

Các cảm biến đã phát hiện lượng CO2 thở ra - một dấu ấn sinh học cổ điển của cơ thể có giao kết với cảm xúc tăng cao.

Ý kiến bạn đọc