Thêm bí ẩn về xác ướp cổ Ai Cập

10:09 10/10/2020

Việc phát hiện ra các xác ướp Ai Cập cổ đại - những người mà lúc sinh thời được cho là hút thuốc rất nhiều - đang dấy lên câu hỏi. Câu chuyện bên dưới đây được bắt đầu từ năm 1976 khi Tiến sĩ Michelle Lescott (Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở Paris, Pháp) đang tìm kiếm các mẫu vật được các đơn vị gửi cho bà, và kỳ thực chúng là những phần hài cốt của Hoàng đế Ai Cập cổ đại Ramses II (hoặc danh xưng khác là Ramses Đại đế).

Ý kiến bạn đọc