Xe tự hành: Từ mô phỏng đến thực tế còn xa

12:49 15/10/2019

Xe tự hành đang đến. Hoặc chúng ta được bảo vậy thôi. Nhưng loại hình này vẫn phải đối mặt với một câu hỏi mang tính tồn tại: Khi nào thì một chiếc xe tự hành sẵn sàng tự lái thực sự?

Ý kiến bạn đọc