Kim Vân Kiều truyện: Tiêu diệt Từ Hải, Hồ Tôn Hiến bị báo oán

14:35 04/11/2016

Diệt được Từ Hải, Vương Trực, Hồ Tôn Hiến uy danh vang dội, được triều đình trọng thưởng, thăng hàm Thái tử Thái bảo. Nhưng cũng từ đây tai họa dồn dập đổ xuống đầu viên tổng đốc lắm mưu ma chước quỷ.

Ý kiến bạn đọc