Ân guitar và nỗi niềm tiếng đàn Việt

15:00 20/11/2015

Người ta thường hay dùng những mỹ từ như khéo léo hay tinh tế để nói về một thợ mộc lành nghề. Nhưng với thợ chế tác nhạc cụ, có lẽ phải từ mạnh hơn nữa, là nghệ nhân mới phải. Thoáng lần gặp Lê Thiên Ân, tôi lại không thấy giống thế?

Ý kiến bạn đọc