Viết tiếp vụ chồng mê tín ném hài cốt vợ xuống sông ở An Giang:

Bí ẩn sợi dây cà tha của người quá cố

13:35 04/11/2015

Theo những người hàng xóm của ông Khỏe thì người vợ quá cố của ông là một pháp sư thuộc môn phái Lục Lèo. Vì trước khi tẩn liệm bà Thơm, ông Khỏe đã không tháo sợi dây cà tha (cà thá) - một đạo bùa được cho là dùng để thu hút các linh hồn? Do đó, sau khi qua đời, bà Thơm không siêu thoát được? Để giải thoát cho bà, ông phải thực hiện nghi thức thủy táng hài cốt?!

Ý kiến bạn đọc