Ma trận hàng giả ở Trung Quốc: Sống chết mặc bay!

09:30 21/01/2015

Có thể nói, nạn sản xuất hàng giả, hàng nhái xem ra đang thách đố các cơ quan chức năng Trung Quốc bằng các thủ đoạn như hàng trưng bày không hề có nhãn mác. Nó chỉ được gắn vào khi đã bán cho người mua. Như chiếc đồng hồ Sky-Dweller mà tôi vừa nêu ở trên chẳng hạn, theo lời Zhou thì đó là hàng mẫu. Nếu khách đồng ý giá cả, dòng chữ Rolex - Sky-Dweller - Geneva bằng titanium mảnh mai, bé tí mới được dán vào mặt đồng hồ.

Ý kiến bạn đọc