Thâm nhập thế giới ngầm buôn “hàng Đ” (kỳ 2)

15:18 14/04/2016

Thật ra buôn hàng "đê" chỉ là một nhóm nhỏ của hệ thống lưới lừa đảo xuyên quốc gia mà những “cò con” như Hợi không đủ tầm để hiểu và biết. Hợi chỉ có thể giúp tôi gặp và quan sát những đối tượng mắt xích trong lưới lừa đảo.

Ý kiến bạn đọc