Tôi và “cô gái Truông Bồn”

19:20 21/11/2015

Đó là một nhân vật tôi không bao giờ quên. Một nhân vật mang đến cho tôi nhiều thay đổi suy nghĩ với nghề cầm bút. Và cho tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của người cầm bút.

Ý kiến bạn đọc