Chuyện người nông dân Mỹ làm bạn với Tổng Bí thư Nikita Khrushchev

08:47 22/11/2019

Đối với người nông dân Mỹ Roswell Garst, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev là một trong những người bạn tâm giao đặc biệt. Trong cảm nhận của Garst, đó là một trong số những nhà lãnh đạo cấp rất cao lại có thể nói chuyện một cách gần gũi với người nông dân.

Ý kiến bạn đọc