Có một điệp viên như thế: Người ở thành về

12:22 30/05/2020

Tôi bỗng trở thành người thân thiết với anh trong bối cảnh ngặt nghèo của cuộc chiến. Anh, một điệp viên được Cục nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu (Cục 2) Bộ Quốc phòng tuyển chọn, đào tạo và “đánh” vào hoạt động tại Sài Gòn.

Ý kiến bạn đọc