Tiếp theo và hết:

Cuộc tập kích quân Pháp ở Trạm Nam Chơn (tiếp theo và hết)

15:20 15/01/2015

Chắc chắn rằng, cuộc tập kích Nam Chơn của nghĩa quân đã được chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng. Theo đánh giá của viên khâm sứ Trung Kỳ lúc bấy giờ là Baille thì: "Cuộc tập kích trên đã được lệnh từ Bộ Tổng tham mưu của phong trào nghĩa hội do Nguyễn Duy Hiệu làm thủ lĩnh đưa xuống”.

Ý kiến bạn đọc