Nguyễn Hữu Hanh – Cố vấn kinh tế cho hai đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa (kỳ 3)

22:40 22/11/2015

Xã hội miền Nam Việt Nam từ năm 1963 đến 1965 trải qua những cơn khủng hoảng chính trị do những cuộc đảo chính diễn ra liên miên, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế tài chính. Với cương vị Cố vấn kinh tế tài chính cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Hữu Hanh đã sắp xếp, tổ chức lại các hoạt động kinh tế.

Ý kiến bạn đọc