Những điều chưa biết về con trai út của lãnh tụ Liên Xô Ioseph Stalin

11:20 14/06/2016

Lúc sinh thời, Ioseph Vissarionovich Stalin, lãnh tụ Liên Xô có hai người vợ, sinh được ba người con. Người con đầu với bà Ekaterina Svanidze là Iakov Dzugasvili, còn hai người sau với bà Allilueva là Vasili Iosifovist Stalin và Svetlana Alliluyeva.

Ý kiến bạn đọc